Gå til hovedindhold

Katja Bjørn

1920
1080

In the Flesh 2019

En-kanals videoinstallation på buet skærm,15:16 min, med lyd
Lyd af Nicolas Vetterli

Hvor stopper naturen, og hvor begynder mennesket? In the Flesh gør den tvetydige kløft mellem menneskekroppen og dens verdener til sit formprincip. I et lukket, mørklagt rum projiceres en video op på en stor, buet panoramaskærm, der omfavner og omslutter beskueren. På den halvcirkulære skærm bevæger to kroppe eller lemmer sig langsomt ind i, ovenpå og ind under hinanden og skaber en rørlig, vandret horisontlinje i billedfladen. Interaktionen mellem kropsfoldernes konturer levendegøres af den negative skygge imellem dem ved konstant at være i bevægelse og ved umærkeligt at skifte mellem form og motiv, legeme og landskab. I det pixelerede skyggespil kommer golde vidder, fjerne horisonter, kystlinjer, have og strande til syne – alt sammen i løbende sammensmeltning, tilbagerulning og fremløb. Forholdet mellem kroppen og verden præsenteres som en forhandling mellem terrænets grænse og udstrækning og hudens taktile henvendelse til både verden og den andens hud. I landskabet kan vi være store eller små, vi kan fare vild, blive væk og finde hjem; vi kan erobre terrænet eller forsvinde i det; ødelægge eller omfavne det. Egenkroppen er blot en af de horisonter, vi balancerer på; den vi møder verden med, men også den, vi får skænket udefra. I en slags osmotisk relation mellem kroppens kød og verdens kød definerer og gennemtrænger vi gensidigt hinanden. Kroppen er et terræn, der kan kortlægges, men også målestok for alle andre kortlægninger: vi oplever rum, fordi vi selv er rumlige; materiale fordi vi selv er materielle. I mødet mellem to kropsmembraner reflekterer In the Flesh over kroppens dualisme som gennemtrængelig og lukket, og tilføjer i det negative rum imellem dem – i horisontlinjen – en fortvivlet staccato af spørgsmål til kroppen som princip: Hvor stor er du i det store? Hvor lille er du i det lille? Hvor er du i terrænet? Hvordan måler jeg dig som terræn? Hvem er du støbt af, hvem skylder du din form? Hvem bestemmer dine grænser? Hvor stopper du, og hvornår begynder jeg?

Installation view fra udstillingen Ovum på Charlotte Fogh Gallery, Aarhus.