Gå til hovedindhold

Katja Bjørn

1920
1080

Rock 2020

Single-channel video, 6 min, uden lyd.

Rock kredser om modsætningsforholdet mellem det stabile og det ustabile, mellem stenens urokkelige fasthed og kroppens konstante foranderlighed. Titlen skal altså forstås i begge betydninger af det engelske ord ’rock’, som henholdsvis ’en sten’ og det ’at rokke’ eller ’vakle’. Denne dobbelthed er til stede i både den store sten midt i rummet og i den ’menneskesten’, som kroppen former, og som ikke kan ligge stille. Begge dele formår at udtrykke stabilitet, men som bekendt kan begge dele også bringes i skred. Værket peger således både på det trygge og genkendelige og ud i noget faretruende fremmed.